Annukka Mikkola – TAIDEKEITTIÖ – ARTkitChen –

Annukka Mikkola taidepedagogi & kuvataidekasvattaja (TaM) & tekstiilitaiteilija/designer (TaM).  Designer MA Art of Textile & MA Art of Pedagogy for Visual Arts +358 40 740 8404email: anmikkol(at)gmail.com pinterest.com/amiccola/  www.artists.fi  http://www.finnishdesigners.fi/portfoliot

2e6a8686        

Taidekeittiön pedagoginen ilmapiiri  on inspiroiva..

T A I D E K E I T T I Ö on Annukan kehittämä pedagoginen taidealusta, joka tarjoaa luontolähtöisiä taidekursseja eri-ikäisille lapsista vanhuksiin. Lasten ja nurten taideopetus perustuu kansainvälisiin taideideologeihin kuten Bauhausin perinteeseen ja Reggio Emilia –pedagogiikkaan. Taide integroituu luontevasti kulttuurikasvatukseen, myös perinneleikkeihin ja peleihin. Luonnonmateriaalista valmistetut kudontakehikot, pensselit tai Villa Kauklahden (Juppin) puutarhasta poimitut taidepesän materiaalit tarjoavat haptisia kokonaiselämyksiä kauniissa wanhan talon pihapiirissä.

Aikuisille suunnatut Matkalla minuuteen kurssien tehtävät tulevat osittain ekspressiivisestä taideterapiasta, mutta keskittyvät enemmän opiskelijan oman  taidekielen ja itselle sopivien materiaalien ja tekniikoiden löytämiseen ja kokeiluun.


Tekstiilitaide yhdistyneenä käsitetaiteeseen näkyy T A I D E K E I T T I Ö L L Ä  eri tavoin, samoin lasten taide. ” Lapsen ja taiteen ammattilaisen taide voi kulkea käsikädessä toisistaan voimaantuen. Edellyttäen, että taiteilijalla itsellään on herkkä ja avoin mieli. ” Lasten taide on suurinta ” Pablo Picasso.

   

T A I D E K E I T T I Ö N  FILOSOFIA  JA TAUSTAT

T A I D E K E I T T I Ö on avoin oppimisympäristö, missä taiteilijalähtöisyys on osa oppimista. Taidekeittiön pedagogiikassa yhdistyvät taide, historia, kulttuuri ja luonto.     T A I D E K E I T T I Ö  on tehnyt ja tekee yhteistyötä mm. Kauklahti-seuran, Kauklahden Asu ja elä – senioritalon, Päiväkoti Lintukodon ja Onnimannin sekä  helsinkiläisen  leikkipuisto Koto-Kanelin kanssa. 

Annukka Mikkolan pesäkonseptiin pohjautuva Pesä-installaatio on ollut esillä ja osana osallistavaa lasten Taidepöllöt/Värivaakku -työpajaa Espoon Kultuurikeskuksen Kutitus-festivaaleilla 2014, Annantalon TEE ITE– näyttelyssä 2015, Keravan taidemuseon  Näkyväksi neulottu– näyttelyssä 2016-17 ja Kajaanin taidemuseon Näkyväksi neulottu– näyttelyssä 2018 (kuva alla & detalji virkatusta räsypinnasta).

 

 

T A I D E K E I T T I Ö N  T A I D E K U R S S I T

 

T A I D E K E I T T I Ö N  LASTEN TAIDEKURSSIT on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen toimijoille esim. päiväkodeille ja ne rakennetaan tilauksesta eri taidekonseptien sisällöistä. Myös alakoululaiset ovat tervetulleita!               

1. Pesäkonsepti (NestConcept): Taidepöllöjä ja Värivaakkuja kierrätystumpuista ja -sukista. Työpajaan liittyy oleellisesti Annukan virkkamat pesät, joita voidaan ripustaa eri tiloihin osaksi tarinallista lasten Taidepöllö-Värivaakku -näyttelyä. 

dsc_0432ps0      dsc_0222ps

      

Kutojalinnun pesiä Pesä-installaatiossa Villa Kauklahden alias Juppin historiallisessa miljöössä syksyllä 2015 ja lähikuva Pesä-installaatiosta. Kutojalintujen pesäinstallaatio (Annukka Mikkola) vasemmalla alhaalla. Oikealla lapsen luonnostelua kierrätyssukasta Värivaakku-pehmoleluun.

2. Makkarasuteja metsäpicnicillä: itsetehtyjä pensseleitä, juoksevia värejä ja luonnonantimia taidetekemisen raaka-aineina. Aistikohtaamisia ja -kosketuksia erilaisten maalaustekniikoiden ja -materiaalien ja taideleikkien äärellä. 

Taide on leikki ja leikki taidetta.

dsc_0349-2ps  Taide on leikki ja leikki taidetta. Kurkistus Liisa Ihmemaan uuniluukkuun: Taidekeittiö on täynnä yllätyksiä!  

Yllä vasemmalla lasten Taidepenkki –projektin 2016-17 alkuvaihe, maalareina  T A I D E K E I T-     T I Ö N Taidepöllöt. Alla Taidepenkki pitkään palvelleena Lasihytissä 2018.

Yllä oikealla kurkistus Liisa Ihmemaan uuniluukkuun: Taidekeittiön taideyllätyksiä!

3. Linnunlapuun kummajaiset  & Keraamiset Taidepöllöt  – tarinalliset keramiikkatyöpajat.

18-ps 

Linnunlaulupuu savesta ja puutarhasta poimitusta oksasta. Puun lähtökohtana on ollut yli 100 vuotta vanha oksasta veistetty linnunlaulupuu Keuruulta Mikkolan talosta.

                  

 

4. Puumerkistä emojiksi – kauklahtelaisten isäntien puumerkkien tutkimisen ääreltä itsetehtyyn grafiikaan.

 

5. Oksanhaarakudontaa kierrätyslangoilla ja räsyillä. 

 

 

 LAPSI-VANHEMPIKURSSIT  

1. Pesäkonsepti – Taidepöllöjä ja Värivaakkuja kierrätystumpuista ja -sukista. Työpajaan liittyy oleellisesti Annukan virkkamat pesät 17 kpl, joita voidaan ripustaa eri tiloihin osaksi tarinallista lasten Taidepöllö-Värivaakku -näyttelyä. 

2. Kökkeldyynit – yhteisölliset rakentelupajat 

    

   

TULOSSA UUSIA KURSSEJA  GO-DESIGN-YHTEISÖLLISTEN LAPSI-VANHEMPI SUUNNITTELUPAJOJEN JÄLKEEN LOKA-MARRASKUUSSA 2018!

 

T A I D E K E I T T I Ö N  NUORTEN MENTORI-KURSSIT

Nuorten mentoriopetuksen keskiössä on kokonaisvaltainen taidekokemus, joka kumpuaa oppilaan omista havainnoista, kokemuksista, omasta elämänpiiristä ja itselle merkityksellisestä kuvakulttuurista. Kokemuksellisuuden ohella tutustutaan monipuolisten tehtävien kautta eri kulttuureihin ja kokeillaan visuaalisen taiteen eri tekotapoja ja materiaaleja, ja vahvistetaan nuoren omaan taideilmaisua. Opetuksessa rinnastetaan taidehistoria ja nykytaide erilaisten kuvastojen, tekniikoiden ja  materiaalien kautta, mikä auttaa nuorta  hahmottamaan taiteen tyylisuuntia ja genrejä.  Näyttelyvierailu on osa mentori-kurssia. Mentorikurssin opettajina toimii Annukka Mikkolan ohella taidepedagogi Tero Annanolli ja keraamikko Karoliina Tuovinen.

  AIKUISTEN TAIDEKURSSIT

Matkalla minuuteen ja omaan taidekieleen – oman taiteellisen ilmaisun vahvistamisen ja osittain ekspressiivisen taideterapian tehtäviin pohjautuva taidekurssi, jonka lähtökohta on  kehittämässäni menetelmässä (NestConcept) *

 

Kuvissa yllä ja alla  opiskelijoiden työskentelyä Matkalla minuuteen ja omaan taidekieleen kursseillani 2017-18

 

”Olen tehnyt syventävät opinnot taideterapiasta, sekä  gradun Metaforisia kurkistusaukkoja lapsuudesta aikuisuuteen (2012) *  Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitokselle. Opinnäytetyöni pohjautuu lapsuuden merkitykselliseen tilakokemukseen, lapsuuden salamajoihin. Tutkimukseni kautta syntynyttä ymmärrystä ja filosofiaa hyödynnän myös omassa taideopetuksessani.(NestConcept *).”