Annukka Mikkola – TAIDEKEITTIÖ – ARTkitChen –

Annukka Mikkola taidepedagogi & kuvataidekasvattaja (TaM) & tekstiilitaiteilija/designer (TaM).  Designer MA Art of Textile & MA Art of Pedagogy for Visual Arts +358 40 740 8404 email: anmikkol(at)gmail.com www.pintadesign.com  Suomen Taiteilijaseura Muun ry:  www.artists.fi   Ornamo Texo & Taiteilijat O www.finnishdesigners.fi/portfoliot   pinterest.com/amiccola/

        

Taidekeittiön pedagoginen ilmapiiri  on inspiroiva..

T A I D E K E I T T I Ö on Annukan kehittämä pedagoginen taidealusta, joka tarjoaa luontolähtöisiä taidekursseja eri-ikäisille lapsista vanhuksiin. Lasten ja nuorten taideopetus perustuu kansainvälisiin taideideologeihin kuten Bauhausin perinteeseen ja Reggio Emilia –pedagogiikkaan. Taide integroituu luontevasti kulttuurikasvatukseen, myös perinneleikkeihin ja peleihin. Luonnonmateriaalista valmistetut kudontakehikot, pensselit tai Villa Kauklahden (Juppin) puutarhasta poimitut taidepesän materiaalit tarjoavat haptisia kokonaiselämyksiä kauniissa wanhan talon pihapiirissä.

Aikuisille suunnatut Matkalla minuuteen kurssien tehtävät tulevat osittain ekspressiivisestä taideterapiasta, mutta keskittyvät enemmän opiskelijan oman  taidekielen ja itselle sopivien materiaalien ja tekniikoiden löytämiseen ja kokeiluun.


Tekstiilitaide yhdistyneenä käsitetaiteeseen näkyy T A I D E K E I T T I Ö L L Ä  eri tavoin, samoin lasten taide. ” Lapsen ja taiteen ammattilaisen taide voi kulkea käsikädessä toisistaan voimaantuen. Edellyttäen, että taiteilijalla itsellään on herkkä ja avoin mieli. ” Lasten taide on suurinta ” Pablo Picasso.

   

Yllä oikealla kurkistus Liisa Ihmemaan uuniluukkuun: Taidekeittiön taideyllätyksiä!

 

T A I D E K E I T T I Ö N  FILOSOFIA  JA TAUSTAT

T A I D E K E I T T I Ö on avoin oppimisympäristö, missä taiteilijalähtöisyys on osa oppimista. Taidekeittiön pedagogiikassa yhdistyvät taide, historia, kulttuuri ja luonto.     T A I D E K E I T T I Ö  on tehnyt ja tekee yhteistyötä mm. Kauklahti-seuran, Kauklahden Asu ja elä- senioritalon ja Onnimannin sekä  helsinkiläisen  leikkipuisto Koto-Kanelin kanssa. 

Annukka Mikkolan pesäkonseptiin pohjautuva Pesä-installaatio on ollut esillä ja osana osallistavaa lasten Taidepöllöt/Värivaakku -työpajaa Espoon Kultuurikeskuksen Kutitus-festivaaleilla 2014, Annantalon TEE ITE– näyttelyssä 2015, Keravan taidemuseon  Näkyväksi neulottu– näyttelyssä 2016-17 ja Kajaanin taidemuseon Näkyväksi neulottu– näyttelyssä 2018 (kuva alla & detalji virkatusta räsypinnasta).

 

 

T A I D E K E I T T I Ö N  T A I D E K U R S S I T

   

Yllä oikealla kurkistus Liisa Ihmemaan uuniluukkuun: Taidekeittiön taideyllätyksiä!

T A I D E K E I T T I Ö N  LASTEN TAIDEKURSSIT on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen toimijoille esim. päiväkodeille ja ne rakennetaan tilauksesta eri taidekonseptien sisällöistä. Myös alakoululaiset ovat tervetulleita! 

Pesäkonsepti (NestConcept): Taidepöllöjä ja Värivaakkuja kierrätystumpuista ja -sukista. Työpajaan liittyy Annukan virkkamat pesät, joita voidaan ripustaa eri tiloihin osaksi tarinallista lasten Taidepöllö-Värivaakku -näyttelyä. 

dsc_0432ps0      dsc_0222ps

      

Kutojalinnun pesiä Pesä-installaatiossa Villa Kauklahden historiallisessa miljöössä syksyllä 2015 ja lähikuva Pesä-installaatiosta. Kutojalintujen pesäinstallaatio vasemmalla alhaalla. Oikealla lapsen luonnostelua kierrätyssukasta Värivaakku-pehmoleluun.

 

II  Makkarasuteja metsäpicnicillä: itsetehtyjä pensseleitä, juoksevia värejä ja luonnonantimia taidetekemisen raaka-aineina. Aistikohtaamisia ja -kosketuksia erilaisten maalaustekniikoiden ja -materiaalien &  taideleikkien äärellä. 

 

& III  Maito-, ja piimä-, ja marjamaalausta erilaisiin tarinoihin, maalauspohjiin ja tekniikoihin yhdistellen.

Taide on leikki ja leikki taidetta.

dsc_0349-2ps    

Yasemmalla lasten Taidepenkki –projektin 2016-17 alkuvaihe, maalareina T A I D E K E I T T I Ö N Taidepöllöt.  Oikella Taidepenkki pitkään palvelleena Lasihytissä 2018.

 

Pienten 4-6 -vuotiaiden värioppiin pohjautuvaa valööritutkimuksesta elävään malliin eli Santtu-koiraan yhdistetybeenä.

 

IV Kierrätetty lelulaatikko taiteilijan matka-arkussa 

Romutyöpajalähtöinen kuva-ja sanataidetyöpaja 6 x 1h 30min, joka rakentuu lasten luomien romutyöpajahahmojen ympärille yhteisölliseksi draamateokseksi näyttämöineen ja loppujuhlineen. Pilottipaja starttasi jo  vuonna 2009 Lastentalo Onnimannissa Otaniemessä Ihmemaan Liisan tarinan ”jatkokeromuksena”. Työpaja on elänyt vuosien kuluessa ja saanut uusien tarinoiden pohjalta erilaisia tulkintoja niin Taidekoulu Tatavuussa 2010-2103, kuin Taidekeittiöllä Villa Kauklahdessa sekä Tatavuun TataQ:ssa 2016-18. Omnian Ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat toetuttivat idean pohjalta muokatun tarinallisen näyttämön romuhahmoineen, joka lahjoitettiin Kauklahden Kylätalo Palttinan lapsille joulun alla 2014.

 

VI  Linnunlaulupuun asukit & V Keraamiset Taidepöllöt  – pienten tarinalliset keramiikkatyöpajat.

18-ps 

Linnunlaulupuu muotoutuu savesta ja puutarhasta poimitusta oksasta. Oikean puoleisen kuvan linnunlaulupuun on tehnyt Mikkolan talon isäntä Keruruulla yli 100 vuotta sitten. Alla pöllöreliefejä Villa Kauklahdessa syksyllä 2016 ja oikealla Taidepöllöjen savipesien rakentamista.

                  

 

VII Puumerkistä emojiksi – kauklahtelaisten isäntien puumerkkien tutkimisen ääreltä itsetehtyyn grafiikaan.

 

 

VIII Oksanhaarakudontaa kierrätyslangoilla ja räsyillä. 

Kauklahden alueen suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulun oppilaita ”kutomassa” Museoviraston rahoittamassa Puumerkistä emojiksi-työpajassa syksyllä 2018.

 

 

 LAPSI-VANHEMPIKURSSIT  

Pesäkonsepti – Taidepöllöjä ja Värivaakkuja kierrätystumpuista ja -sukista. Työpajaan liittyy oleellisesti Annukan virkkamat pesät 17 kpl, joita voidaan ripustaa eri tiloihin osaksi tarinallista lasten Taidepöllö-Värivaakku -näyttelyä. 

II Kökkeldyynit – yhteisölliset rakentelupajat 

    

   

TULOSSA UUSIA KURSSEJA  CO-DESIGN-YHTEISÖLLISTEN LAPSI-VANHEMPI SUUNNITTELUPAJOJEN JÄLKEEN LOKA-MARRASKUUSSA 2018!

 

T A I D E K E I T T I Ö N  NUORTEN MENTORI-KURSSIT

Nuorten mentoriopetuksen keskiössä on kokonaisvaltainen taidekokemus, joka kumpuaa oppilaan omista havainnoista, kokemuksista, omasta elämänpiiristä ja itselle merkityksellisestä kuvakulttuurista. Kokemuksellisuuden ohella tutustutaan monipuolisten tehtävien kautta eri kulttuureihin ja kokeillaan visuaalisen taiteen eri tekotapoja ja materiaaleja, ja vahvistetaan nuoren omaan taideilmaisua. Opetuksessa rinnastetaan taidehistoria ja nykytaide erilaisten kuvastojen, tekniikoiden ja  materiaalien kautta, mikä auttaa nuorta  hahmottamaan taiteen tyylisuuntia ja genrejä.  Näyttelyvierailu on osa mentori-kurssia. Mentorikurssin opettajina toimii Annukka Mikkolan ohella taidepedagogi Tero Annanolli ja keraamikko Karoliina Tuovinen.

  

  AIKUISTEN TAIDEKURSSIT

Matkalla minuuteen ja omaan taidekieleen – oman taiteellisen ilmaisun vahvistamisen ja osittain ekspressiivisen taideterapian tehtäviin pohjautuva taidekurssi, jonka lähtökohta on  kehittämässäni menetelmässä (NestConcept) *

 

Kuvissa yllä ja alla  opiskelijoiden työskentelyä Matkalla minuuteen ja omaan taidekieleen kursseillani 2017-18

 

”Olen tehnyt syventävät opinnot taideterapiasta, sekä  gradun Metaforisia kurkistusaukkoja lapsuudesta aikuisuuteen (2012) *  Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitokselle. Opinnäytetyöni pohjautuu lapsuuden merkitykselliseen tilakokemukseen, lapsuuden salamajoihin. Tutkimukseni kautta syntynyttä ymmärrystä ja filosofiaa hyödynnän myös omassa taideopetuksessani.(NestConcept *).”